Αψιθιά και αψέντι

αψιθια

Επιστημονική ονομασία: ARTEMISIA ABSINTHIUM-Αρτεμισία το αψίνθιο
Οικογένεια: Σύνθετα(Compositae)
Άλλα ονόματα: Αψιθιά, αγριαψιθιά, πέλινο, απιστιά, πισιδία, λεβιθόχορτο, τραχούρι, δρακόντιο, μελιτίνη, μυρμηγκοβότανο.
Ένα …διάσημο βότανο, με πολλούς μύθους να το περιβάλλουν. Διαβάστε…