Βαθμός οξύτητας εδάφους – ph εδάφους

1066
4.67/5 ( 93% )
based on 3 ratings


Τα εδάφη, ανάλογα με την οξύτητά τους (ph) χωρίζονται χονδρικά σε 3 κατηγορίες:
1. Όξινα εδάφη, με ph από 0 (εξαιρετικά όξινα) εως ph 6
2. Ουδέτερα εδάφη, με ph από 6 εως 8 και
3. Αλκαλικά εδάφη (βασικά), με ph από 8 εως 14 (εξαιρετικά αλκαλικά)

Ο βαθμός οξύτητας, είναι σημαντικός, γιατί καθορίζει το πόσο εύκολα ή όχι μπορούν τα φυτά να προσλάβουν θρεπτικά συστατικά από αυτό. Τα περισσότερα φυτά αναπτύσσονται καλύτερα σε ουδέτερα προς ελαφρά όξινα εδάφη, με ph μεταξύ 6 – 7. Παρόλα αυτά υπάρχουν είδη φυτών που προτιμούν τα όξινα, μη ασβεστούχα, εδάφη (π.χ.  ροδόδεντρα και κάποια είδη που ανήκουν στην οικογένεια των ερικοειδών) και άλλα (π.χ. πυξάρια και καμπανούλες) που προτιμούν τα αλκαλικά, ασβεστούχα εδάφη.
Το ph του εδάφους μπορεί να μετρηθεί με ειδικές συσκευές που υπάρχουν στα καταστήματα με είδη και εργαλεία κήπου ή με ειδικά κιτ που υπάρχουν σε καταστήματα με εξοπλισμό χημικών εργαστηρίων. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την οξύτητα του εδάφους που σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε είτε με την προσθήκη τύρφης, κομπόστ από βελόνες ή όξινων λιπασμάτων, εφόσον θέλουμε να το κάνουμε πιο όξινο ή με ασβεστούχα λιπάσματα, αν θέλουμε να το κάνουμε πιο αλκαλικό