Έδαφος κήπου – κατηγορίες χώματος

1063
3/5 ( 60% )
based on 1 rating


Το επιφανειακό έδαφος του κήπου μπορεί να έχει βάθος από 20 εως 60 εκατοστά. Αποτελείται κυρίως από χούμο και ορυκτά σωματίδια. Αυτά διακρίνονται σε άργιλο (πολύ λεπτοί κόκκοι), λάσπη (μεσαίοι κόκκοι) και άμμο (μεγάλοι κόκκοι). Ανάλογα με το ποσοστό με το οποίο συμμετέχουν αυτοί οι κόκκοι στη σύνθεση του εδάφους, αυτό χωρίζεται σε 4 κατηγορίες:
1. Πηλώδη εδάφη: αποτελούνται από ίσης ποσότητας άργιλου, λάσπης και άμμου και είναι εξαιρετικά χώματα. Έχουν την ικανότητα να συγκρατούν τη σωστή ποσότητα νερού.
2. Λασπώδη εδάφη: έχουν αρκετή ποσότητα λάσπης, και συνδιάζουν τις ιδιότητες των αμμωδών και αργιλωδών εδαφών. Είναι καλής ποιότητας χώματα.
3. Αργιλώδη εδάφη: είναι μεγάλης πυκνότητας και συνοχής εδάφη. Συγκρατούν βέβαια αρκετό νερό και θρεπτικές ουσίες, αλλά είναι τόσο πυκνή η σύστασή τους, που τα φυτά δεν μπορούν να τα αντλήσουν με τις ρίζες τους. Χρειάζονται συχνό όργωμα και βελτιόνονται με την προσθήκη άμμου ή πολύ λεπτού χαλικιού. Επίσης βοηθά ο εμπλουτισμός τους με χούμο και ασβέστη.
4. Αμμώδη εδάφη: έχουν μεγάλη ποσότητα άμμου, η οποία τα κάνει ευάερα, αλλά δεν συγκρατούν αρκετό νερό και θρεπτικά συστατικά. Βελτιώνονται με την προσθήκη χούμου και αργιλώδους λιθάλευρου.