Κράταιγος

crataegus.jpgΒοτανικό όνομα: Crataegus monogyhaΚράταιγος ο μονόγυνος, Crataegus laevigataΚράταιγος ο λείος, Crataegus oxyacanthaΚράταιγος ο Οξυάκανθος. Είναι γνωστά με τα ονόματα μουρτζιά, τρικουκιά, μουμουτζελιά, κουδουμηλιά.