Βότανο αχιλλαία

Γνωστή και ως χιλιόφυλλο

Achillea_millefolium_small.jpg Βοτανικό όνομα: Αχιλλαία η χιλιόφυλλος (Achillea millefolium)
Ανήκει στην οικογένεια των σύνθετων (Asteraceae) και κατάγεται από την Ευρώπη. Φύεται αυτοφυώς κατά μήκος των δρόμων, στις άκρες χωραφιών, σε ξερικά λιβάδια και σε ηλιόλουστες θέσεις στους κήπους.